Odgovorno poslovanje čisti svijet!  

SAPO - reciklirani sapun

Projekt „Odgovorno poslovanje čisti svijet!“ predstavlja inovativan model cirkularne ekonomije, socijalnog poduzetništva i javno-privatnog partnerstva za održivi društveni razvoj. Uspostavljen je mali pogon za reciklažu sapuna iz hotela; dva radna centra koji educiraju osobe s invaliditetom za reciklažu sapuna i plasiranje novih proizvoda na tržište te istovremeno uklanjaju tone kemijskog otpada koje generira hotelijerski sektor s odlagališta otpada, kao dio odgovora na globalni izazov očuvanja okoliša.  

Tijekom projekta, koji je započet 1. svibnja 2015. i završio 31. kolovoza 2016. godine, edukaciju za reciklažu sapuna, pakovanje, promociju te voÄ‘enje socijalnog poduzeća prošlo je 46 osoba s invaliditetom.

Ciljevi projekta su:

  • povećati zapošljivost osoba s invaliditetom u sektoru zelenih zanimanja;
  • otvoriti nova radna mjesta u području zelene ekonomije;
  • osigurati tržište za nove proizvode;
  • podići javnu svijest o radnim sposobnostima osoba s invaliditetom te prednostima njihova zapošljavanja i integracije na tržište rada.

Pročitaj više  

Ideja je proizašla iz potrebe hotelijera da prate trendove uvoÄ‘enja zelenog poslovanja kako bi postali konkurentniji; potrebe za reduciranjem stope nezaposlenosti, posebno niže obrazovanih i teško zapošljivih društvenih skupina; te potrebe za razvojem novih, tzv. zelenih zanimanja koja su u Hrvatskoj deficitarna. Zapošljavanjem osoba s invaliditetom u svojoj prvoj fazi, a potencijalno svih drugih teže zapošljivih skupina graÄ‘ana, projekt šalje snažnu društvenu poruku te unaprjeÄ‘uje održiv društveni razvoj na svim razinama. Uz smanjenje štetnih utjecaja na okoliš, unaprjeÄ‘uje konkurentnost hotelijerskog sektora i reducira operative troškove u hotelijerstvu.

Više o projektu pogledajte na stranici Odgovorno poslovanje čisti svijet!

Zatvori