Drugo lice invalidnosti  

Drugo lice invalidnosti

S ciljem unaprjeÄ‘enja mogućnosti zapošljavanja za osobe s invaliditetom motiviranjem poslodavaca za zapošljavanje i pružanje podrške osobama s invaliditetom na slobodnom tržištu rada, projekt Drugo lice invalidnosti težio je unaprijediti kapacitete samih osoba s invaliditetom i njihovih udruga za promociju talenata, kompetencija i sposobnosti osoba s invaliditetom da konkuriraju na slobodnom tržištu rada.

Projekt su provodile Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije i Udruga za rehabilitaciju i edukaciju VISOKI JABLANI u periodu od 11.2.2014. do 10.2.2015. godine.

Naša misija bila je pokušati promijeniti javnu percepciju osoba s invaliditetom kao isključivo socijalnih i medicinskih slučajeva omogućavanjem svim osobama s invaliditetom da se predstave široj javnosti, a posebice poslodavcima, kao aktivni i odgovorni graÄ‘ani koji svojim sposobnostima, radom i društvenim angažmanom doprinose kreiranju tolerantnog i demokratskog društva, uključivog za sve graÄ‘ane i graÄ‘anke. 

Pročitaj više  

U tu svrhu, snimili smo 7 promotivnih filmića i razvili  komunikacijsku platformu putem koje smo Vam prezentirali naših prvih 7 POBJEDNIKA, 7 osoba iz različitih krajeva Hrvatske, s različitim oblicima invaliditeta, ali i različitim talentima i kompetencijama za uključivanje na slobodno tržište rada. Ona ujedno donosi alate za direktnu komunikaciju i povezivanje osoba s invaliditetom s potencijalnim poslodavcima kroz Korisnički forum i Burzu rada za osobe s invaliditetom, ali predstavljala je i platformu za širu javnu raspravu o svim pitanjima relevantnima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Korisnički forum, zamišljen kao interna društvena mreža projekta Drugo lice invalidnosti, na raspolaganju je svim dionicima procesa osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom, počevši od samih osoba s invaliditetom, njihovih obitelji, poslodavaca, predstavnika vlasti, javnih institucija, civilnog društva i svih kreatora javnih politika, sve do osoba iz javnog života i svih drugih zainteresiranih graÄ‘ana.

Proveli smo edukaciju 14 osoba s invaliditetom za korištenje Platforme u zagovaračke svrhe i prenošenje stečenog znanja drugim osobama s invaliditetom. Zaposlili smo dvije osobe s invaliditetom kao administratore Platforme, kako biste imali adekvatnu tehničku podršku pri komunikaciji na Forumu. U suradnji s velikim brojem lokalnih udruga osoba s invaliditetom te lokalnim i regionalnim vlastima 6 hrvatskih gradova i županija, proveli smo široku zagovaračku kampanju za zapošljavanje osoba s invaliditetom i podizanje javne svijesti o znanjima, vještinama i sposobnostima osoba s invaliditetom te društvenim koristima njihova zapošljavanja.  

Kampanju smo provodili od rujna do prosinca 2014. u Osijeku, Varaždinu, Zagrebu, Dubrovniku, Puli i Splitu. Obuhvatila je prezentacije Platforme poslodavcima, predstavnicima vlasti i javnih institucija i civilnom društvu, kao i ulične akcije, nastupe i  performanse koji su osobe s invaliditetom predstavile graÄ‘anima kao POBJEDNIKE, što je bio i slogan same kampanje.

 

Više o projektu pogledajte na Drugo lice invalidnosti.

Zatvori