Biblioteka Visoki Jablani  

Marketing društvenog poduzetništva I dio

Znanstvena knjiga prof.dr.sc. Nevena Šerića na 286 stranica jednostavnim i razumljivim jezikom približava materiju istraživanja tržišta, razvoja novih proizvoda i usluga i brendiranja u društvenom poduzetništvu. Predstavljeni marketinški alati i koncepti prilagoÄ‘eni su specifičnostima društvenog poduzetništva obzirom da se ono temelji na profitu, ali i generiranju osobitih društvenih koristi. Djelo je i praktična znanstvena visokoškolska literatura za kolegije Marketing poduzetništva, Marketing društvenog poduzetništva i Marketing neprofitnih institucija. Opsežan popis korištene literature broji više od 300 naslova.

Recenzenti knjige su nekoliko sveučilišnih profesora iz RH i zemalja u okruženju; Slovenije, Makedonije, BiH i Crne Gore. Znanstvena literatura za ovo područje gospodarstva je i na globalnoj razini rijetka. U tim okvirima, ovo je prva knjiga koja obraÄ‘uje marketinške alate prilagoÄ‘ene društvenom poduzetništvu.

Pročitaj više  

Društveno poduzetništvo je novi gospodarski fenomen koji se pojavljuje tijekom osamdesetih godina XX stoljeća u Americi. U post tranzicijskim zemlja je na početcima razvoja. Društvena poduzeća djeluju u funkciji uravnoteženja društvenih odnosa i poboljšanja standarda lokalnog stanovništva, no njihov opstanak primarno ovisi o profitu.

U knjizi su predstavljene praktične smjernice kako implementacijom marketinških alata unaprijediti poslovanje i povećati zaradu. Materija je podijeljena u tri temeljne cjeline: istraživanje tržišta u društvenom poduzetništvu, razvoj i upravljanje proizvodom i uslugom u društvenom poduzetništvu, te osnove kreiranja marke za društvene poduzetnike. Te tri cjeline su razraÄ‘ene kroz 18 poglavlja i 63 pod poglavlja. Koncept prema kome je marketinška materija u knjizi predstavljena je jasan i razumljiv kako za edukativne svrhe, tako i za poduzetnike. Autor, danas sveučilišni profesor s dugogodišnjom poslovnom praksom, je praktično povezao suvremenu marketinšku teoriju s vlastitim iskustvima. Materija u knjizi je izložena na način da se može praktično implementirati u poslovanje društvenih poduzeća i svih udruga civilnoga društva. Djelo će koristiti kako potrebama cjeloživotnog obrazovanja društvenih poduzetnika, tako i edukaciji specijaliziranih marketinških kadrova na visokoškolskim institucijama.

Zatvori

Å tagalj na jezeru Gun - Johnnie Tuitel i Sharon Lamson

Štagalj na jezeru Gun, prva od 7 knjiga iz serije dječjih pustolovnih romana o avanturama družine s jezera Gun, američkih autora Johnniea Tuitela i Sharon Lamson, ujedno je i naš „prvijenac“ kojim pokrećemo Biblioteku VISOKI JABLANI specijaliziranu za promicanje ljudskih prava i jednakih mogućnosti, posvećenu prvenstveno djeci i mladima, ali i njihovim roditeljima, skrbnicima, odgajateljima, nastavnicima te svima onima koji izravno ili neizravno utječu na dječje živote.

Pročitaj više  

Ovo prvo izdanje knjige na hrvatskom jeziku pripremljeno je i tiskano kao pomoćno nastavno sredstvo u neformalnoj edukaciji učenika osnovnih škola u sklopu projekta Baš smo cool tako jednaki, a tako različiti!, te dotiskano u sklopu graÄ‘anske akcije Živimo s razumijevanjem! Cilj nam je širiti kulturu tolerancije i razumijevanje „drugog i drugačijeg“ meÄ‘u osnovnoškolcima; prevenirati i suzbijati diskriminaciju i vršnjačko nasilje kroz senzibiliziranje djece i mladih za potrebe, ali prvenstveno za sposobnosti i kapacitete njihovih vršnjaka s poteškoćama u razvoju.

Djeca nemaju predrasude dok im ih ne „usadimo“. Otvorena su za nova saznanja i iskustva. Za izgradnju kvalitetne i sretne ličnosti, izuzetno je bitno da dijete spozna bogatstvo različitosti i razvije kvalitetne odnose s "drugačijima od sebe", razumijevajući da smo svi u svojoj biti isti, s istim dominantnim željama i potrebama. Nažalost, mi odrasli smo im izgradili društvo s duboko ukorijenjenim stereotipima i predrasudama što rezultira diskriminacijom i isključenošÄ‡u odreÄ‘enih skupina iz društvenog života. Time zapravo ne pružamo djeci i mladima mogućnost da se upoznaju s različitostima, da shvate i prihvate stvarni svijet u kojem žive, spoznaju da ideal „savršenstva“ i materijalne vrijednosti koje im nameće današnje društvo nisu prave vrijednosti koje ih mogu učiniti sretnima, već naprotiv, da su prave vrijednosti sadržane u prijateljstvu, ljubavi, solidarnosti, potpori, uzajamnom poštivanju, razumijevanju i toleranciji.

Upravo o tome govori ova prva avantura družine s jezera Gun kojom smo poželjeli unijeti u dječje živote radost kvalitetnih vršnjačkih odnosa te širiti univerzalne ljudske i demokratske vrijednosti meÄ‘u mlaÄ‘im naraštajima.

Posebno se nadamo da će u knjizi uživati brojna djeca s teškoćama, mladi s invaliditetom i njihove obitelji; da će ova pustolovina doprinijeti izgradnji samopouzdanja djece i mladih, te vjere njihovih najmilijih u njihove sposobnosti.

Urednica Biblioteke VISOKI JABLANI

Mihaela Jović Karešin

Zatvori

Recenzija: dr.sc. Mario Kovač

Glavni protagonist književnog serijala za djecu “Avanture s jezera Gun” je Johnnie, dječak roÄ‘en s cerebralnom paralizom, predstavljen kao prototip novog tipa dječjeg junaka. Kao novog dječaka u kvartu, očekuju ga zadaće tipične za njegov uzrast: asimilacija s novom sredinom i uklapanje u krug novih prijatelja. Ti zadaci sami po sebi nisu jednostavni, no kod Johnniea je prisutan i “problem” invaliditeta. Njegova kolica ne predstavljaju problem njemu samome koji se kroz tipične dječje pustolovine iskazuje kao vrlo spretan, okretan i mobilan dječak, već nekim njegovim vršnjacima koji imaju predrasude spram “nepoznatoga”.

Pročitaj više  

Johnniejev invaliditet je kroz roman prikazan jasno i nenametljivo, na način koji je primjeren uzrastu ciljane čitalačke publike. Tema invaliditeta se ne potencira niti joj se pristupa sa suvišnom patetikom, već je uklopljena u zaplet priče na jednostavan i prihvatljiv način. ÄŒeste zamke u kakve upadnu slični književni ili filmski pokušaji (suvišno i bespotrebno glorificiranje svakodnevnih sposobnosti osoba s invaliditetom, patetično inzistiranje na samilosnom diskursu i slično) ovom prigodom su u potpunosti izbjegnute te se radnja romana može pratiti neopterećeno “prisilnom” političkom korektnošÄ‡u. Johnniejev invaliditet je prikazan kao samo jedna od njegovih karakteristika kojoj se ne pridaje suvišan značaj, već je se prihvaća kao i svaku drugu karakteristiku bitnu za radnju: temperament, fizičke karakteristike i slično.

Već u ovom prvom romanu iz serijala može se naslutiti kako će se u budućim avanturama „Družine s jezera Gun”, osim uzbudljivih dogodovština, moći pratiti i razvoj meÄ‘ugeneracijskih odnosa i komunikacije. Kroz likove Travisa, sportskog vršnjaka skeptičnog spram Johnniejevih mogućnosti, te djevojčice Robyn, kod koje naslućujemo i prve natruhe potencijalnog romantičnog odnosa, autori romana pružaju dovoljno širok dijapazon likova kroz koji će se isčitavati puna lepeza meÄ‘uljudskih odnosa.

Mario Kovač, dr.sc.

Zatvori