BaÅ¡ smo cool tako jednaki, a tako različiti  

Širenje kulture tolerancije i razumijevanje drugog i drugačijeg

Projekt „Baš smo cool tako jednaki, a tako različiti!“ provodimo u kontinuitetu od 2015. godine, u partnerstvu s Centrom UP2DATE iz Zagreba, Udrugom "Poseban prijatelj" iz Dubrovnika, Udrugom ALTERNATIVA iz Pule te u partnerstvu i suradnji s osnovnim školama diljem Hrvatske.

Cilj projekta je širenje kulture tolerancije i razumijevanje „drugog i drugačijeg“ meÄ‘u osnovnoškolcima, a osnovna ideja je prevenirati i suzbijati diskriminaciju i vršnjačko nasilje meÄ‘u djecom i mladima kroz senzibiliziranje djece za potrebe, ali prvenstveno za sposobnosti i kapacitete njihovih vršnjaka s poteškoćama u razvoju.

Temeljna aktivnost projekta je provedba interaktivnih edukativnih radionica s učenicima od 1. do 8. razreda. Projektom je do sada obuhvaćeno preko 3500 učenika i učenica te oko 300 prosvjetnih djelatnika i djelatnica u 16 osnovnih škola.

Pročitaj više  

Pilot projekt proveden je tijekom školske godine 2015/2016. u 5 osnovnih škola: OŠ Vladimira Nazora iz Rovinja, OŠ Jurja Dobrile iz Rovinja, OŠ Ivana Gundulića iz Dubrovnika, OŠ Marina Držića iz Dubrovnika i OŠ Braće Glumac s Lastova, a njime je obuhvaćeno ukupno 450 učenika i učenica te 68 nastavnika i nastavnica. Najveći pokazatelj uspješnosti projekta bili su razigrani i zainteresirani učenici, zadovoljni nastavnici te brojni upiti prosvjetnih djelatnika iz drugih škola, ali i roditelja osnovnoškolaca, za nastavak projekta u njihovim školama.

U školskoj godini 2016/2017. u projektu sudjeluje 6 osnovnih škola iz Istre i zaleÄ‘a Dalmacije: OŠ Veruda iz Pule, OŠ Petra Studenca iz Kanfanara, OŠ Svetvinčenat, OŠ Milana Begovića iz Vrlike, OŠ Vladimira Nazora iz Škabrnje te OŠ Kistanje, a obuhvaćeno je ukupno ukupno 1088 učenika i učenica suradničkih osnovnih škola te 102 prosvjetna djelatnika; profesora, ravnatelja, psihologa, pedagoga i dr.

Postigli smo željeni kontinuitet i narednih godina te svake godine uključujemo u projekt nove škole i nove razrede osnovnoškolaca s područja cijele Republike Hrvatske.

Zatvori

Knjiga kao pomoćno nastavno sredstvo

Kao pomoćno nastavno sredstvo za ovu neformalnu edukaciju, Udruga VISOKI JABLANI prevela je i publicirala pustolovni dječji roman „Štagalj na jezeru Gun“, američkih autora Johnniea Tuitela i Sharon Lamson, u kojem je glavni junak dječak s cerebralnom paralizom (CP), a koji predstavlja čitavu lepezu vršnjačkih odnosa. 

Ovo je prva i jedina knjiga u Hrvatskoj koja je, zahvaljujući našim partnerima iz Centra UP2DATE, istovremeno objavljena u standardnom crnom tisku, na Brailleovom pismu i u digitalnom formatu prilagoÄ‘enom slijepim i slabovidnim osobama te svima onima koji iz različitih razloga ne mogu čitati standardnu tiskanu knjigu.

Dječjim krimićem, koji učenici dobiju na poklon i pročitaju kao izbornu lektiru, a na temelju kojeg su oblikovane interaktivne radionice, ujedno je pokrenuta i Biblioteka VISOKI JABLANI za ljudska prava i jednake mogućnosti te društveni razvoj.

Grupa potpore

Kroz projekt je formirana i Facebook Grupa potpore djeci, roditeljima i školama u borbi s vršnjačkim nasiljem i svim oblicima nasilja nad djecom, :dislike: za nasilje.

Pozivamo nastavnike, psihologe, pedagoge, defektologe, obitelji učenika, studente, pripadnike OCD-a i sve druge zainteresirane graÄ‘ane i graÄ‘anke da se pridruže Grupi, s ciljem pokretanja javne rasprave i razmjene iskustava vezano za vršnjačko nasilje i druge oblike nasilja nad djecom, načine suzbijanja i prevencije.