Centar za održivi razvoj lokalne zajednice općine Lovas  

COR Lovas

Kroz javno-privatno partnerstvo i međusektorsku suradnju lokalnih OCD-a, pokrećemo Društveni centar za održivi razvoj lokalne zajednice kao glavni instrument za gospodarski, društveni i kulturni razvoj općine.  Provedba je započela 5.11.2020. i trajat će do 4.5.2023. godine.

U Centru, koji je s radom započeo 1.11.2021. godine, provodimo različite programe za unaprjeđenje kvalitete života stanovništva; razine obrazovanja, građanskih kompetencija i društvene odgovornosti, revitalizacije kulturne baštine, očuvanja okoliša i održivog gospodarenja resursima, usluga za djecu i mlade te organiziranja slobodnog vremena.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda putem Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., u okviru instrumenta „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Projekt sufinancira i Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge.

Vrijednost projekta je 1.965.607,80 kuna, od čega je Europska unija sufinancirala 85% ukupnih prihvatljivih troškova, u iznosu od 1.670.766,63 kuna, dok je udio nacionalnog sufinanciranja od 15%, u iznosu od 294.841,17 kuna, osiguran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.