Udruga VISOKI JABLANI  

Tko, što i zašto...

Udruga za rehabilitaciju i edukaciju VISOKI JABLANI je samostalna, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna organizacija usmjerena ka stvaranju socijalno osjetljivog, osviještenog i tolerantnog društva jednakih mogućnosti za sve ljude.

Misija udruge je unapređenje kvalitete života te stvaranje uvjeta za osnaživanje, rast i razvoj prvenstveno socijalno osjetljivih društvenih skupina, ali i šire zajednice, kroz zajedničko djelovanje s drugim organizacijama civilnog društva, javnim i gospodarskim sektorom.

Pročitaj više  

Udruga broji 20 članova i članica: entuzijasta i filantropa, ujedno osoba s invaliditetom, roditelja djece s teškoćama u razvoju te stručnjaka različitih profila koji su odlučili udružiti snage kako bi dali svoj doprinos društvenom razvoju, zaštiti ljudskih prava i kreiranju tolerantnog i demokratskog društva jednakih mogućnosti za sve građane i građanke Republike Hrvatske.

Ciljevi Udruge su:

  • Osnaživanje i socijalno uključivanje osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina kao što su: osobe koje su doživjele bilo koji oblik fizičke i/ili psihološke traume, osobe s invaliditetom, osobe stradale od mina, osobe oboljele od teških i rijetkih bolesti, žrtve obiteljskog, seksualnog, uličnog i drugih vrsta nasilja, ovisnici/ce, posebno djeca i mladi te osobe starije životne dobi, kao i obitelji i zajednice koje ih okružuju.
  • Promicanje ravnopravnosti svih osoba, a posebice rodne ravnopravnosti, kroz javno zagovaranje, osnaživanje, edukaciju i zaštitu temeljnih ljudskih prava, te posebice ženskih ljudskih prava.
  • Promicanje temeljnih društvenih vrijednosti: slobode, jednakosti, ravnopravnosti, tolerancije i suživota, mirotvorstva, socijalne pravde, poštivanja temeljnih ljudskih prava, očuvanja prirode i okoliša te vladavine prava.
  • Promicanje i poticanje razvoja civilnog društva, njegove suradnje s javnim i privatnim sektorom, sudjelovanje u procesima donošenja odluka i kreiranju javnih politika, poticanje javnih rasprava i provedba projekata jačanja civilnog društva.
  • Razvoj domaće i međunarodne suradnje s ciljem razmjene iskustava, realizacije zajedničkih projekata, upoznavanja domaće i međunarodne javnosti s problematikom kojom se Udruga bavi.

Zatvori

Održana završna promocija projekta RePlast 3D

U testnom pogonu za reciklažu plastike u Kninu, Sinjska ulica 15, održana je javna prezentacija rezultata inovativnog projekta „RePlast 3D“. Projekt u Kninu provele su Udruga VISOKI JABLANI iz Rovinja, nositelj projekta, i Centar UP2DATE iz Zagreba. Rezultate projekta te njegov značaj za lokalnu zajednicu i šire predstavili su: Katarina Ivanković Knežević, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Grada Knina, prof. dr. sc. Neven Šerić, ekonomski stručnjak i suradnik na projektu sa Sveučilišta u Splitu, dr.sc. Viktor Simončić, nezavisni stručnjak za održivi razvoj, voditeljica projekta Mihaela Jović Karešin, predsjednica Udruge VISOKI JABLANI. Promocija rezultata projekta prošla je u pozitivnom ozračju, a svi govornici su se složili u jednom, a to je da ovakvi projekti, utemeljeni na društvenom poduzetništvu, mogu i trebaju biti pokretači razvoja lokalne zajednice, ali i šire.

Okrugli stol okupio sve dionike društvenog poduzetništva

U organizaciji Udruge VISOKI JABLANI i Centra UP2DATE, 7. veljače 2018. je u Hrvatskoj udruzi poslodavaca održan okrugli stol „Razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj“. Okrugli stol je organiziran u okviru projekta RePlast 3D koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a okupio je više od stotinu predstavnika društvenih poduzetnika iz cijele Hrvatske.

Kao izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, sudjelovala je državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Katarina Ivanković Knežević.

Pročitaj više  

Na okruglom stolu su izlagali Katarina Ivanković Knežević, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Mihaela Jović Karašin, predsjednica Udruge VISOKI JABLANI i voditeljica projekta RePlast 3D, prof. dr.sc. Neven Šerić, profesor s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Knina, Milka Kosanović, direktorica odnosa s članstvom u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Teodor Petričević, direktor Konzorcija društvenih poduzeća ACT Grupa te Ivan Božić, upravitelj u Socijalnoj zadruzi Humana Nova.

Voditeljica projekta RePlast 3D  Mihaela Jović Karešin u uvodnom izlaganju je iznijela osnovne informacije o projektu kojem je cilj izgradnja kapaciteta partnerskih udruga za pokretanje društvenog poduzeća za sekundarno zbrinjavanje plastičnog otpada reciklažom plastike i proizvodnjom filamenta (punjenja) za 3D printere. Projekt se provodi u suradnji s Gradom Kninom, a u osposobljavanje je uključeno 23 korisnika, nezaposlenih osoba s invaliditetom, žena i mladih. Uz aktivnosti vezane uz projekt, Jović Karašin je naglasila da Udruga VISOKI JABLANI radi i na edukaciji budućih društvenih poduzetnika izdavačkom djelatnosti, poticanjem inovativnog učenja i izravnom izobrazbom ciljanih skupina. Pri tome je najavila izdavanje znanstvene knjige prof. dr.sc. Neven Šerića „Marketing društvenog poduzetništva“, prve znanstvene knjige u Hrvatskoj na navedenu temu, što smatra značajnim korakom za daljnji razvoj društvenog poduzetništva.

Prof. dr. Neven Šarić iznio je svoja iskustva kao znanstvenika i praktičara u razvoju poduzetništva te istakao važnost društvenog poduzetništva kao katalizatora povlačenja sredstava iz EU i mogućnost rasterećenja javnih davanja uključivanjem ranjivih skupina na tržište rada.

Teodor Petričević, direktor Konzorcija društvenih poduzeća ACT Grupa, uz izlaganje o dugogodišnjem iskustvu s društvenim poduzetništvom, ukazao je i na izazove koji stoje pred daljnjim razvojem ovog poduzetništva. “U RH još uvijek nemamo javnu podršku, kako riješiti pitanja promocije, plasmana proizvoda, itd. Nema stalne financijske podrške, nedostaju modeli financiranja, nemamo razvijeno tržište društvenih investitora, nemamo obrazovne programe, nema istraživanja – sve to fali u području društvenog poduzetništva.” – naglasio je Petričević.

Ivan Božić, upravitelj u Socijalnoj zadruzi Humana nova i dr.sc. Marko Jelić, gradonačelnik Knina, podijelili su svoja iskustva poslovanja društvenog poduzeća u uvjetima poslovanja u Republici Hrvatskoj te mogućnostima potpore ovoj vrsti poduzetništva od strane jedinica lokalne samouprave.

“U područje društvenog poduzetništva dospjeli smo “iz sile i nevolje” jer nema drugih opcija za zapošljavanje. Nedostaje nam i statistika koliko društvena poduzeća doprinose gospodarstvu zemlje.” – rekla je Milka Kosanović, direktorica za odnose s članstvom u HUP-u.

Katarina Ivanković Knežević, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava istakla je kako je društveno poduzetništvo još uvijek počiva na entuzijazmu pojedinaca i pri tome dodala da isti entuzijazam i sustavnu podršku već niz godina pruža i Ministarstvo rada koje je odgovorno za njegov razvoj na institucionalnoj razini.

U svom je izlaganju spomenula kako su društveni poduzetnici tek pojedinci za koje su se u posljednje vrijeme počela osiguravati financijska sredstva iz europskih fondova. Istaknula je projekte i natječaje koji se planiraju u ovoj godini, kao „Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza I.“ koji će biti objavljen do kraja ožujka 2018. Poziv je planiran u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“, a vrijedit će 40 milijuna kuna.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u suradnji s Ministarstvom hrvatskim branitelja priprema poziv i za braniteljsku populaciju društvenih poduzetnika, koji se očekuje do rujna.

Ivanković Knežević govorila je i mjerama aktivne politike zapošljavanja, unutar kojih bi mjera za samozapošljavanje mogla biti zanimljiva svim budućim društvenim poduzetnicima, jer ona omogućava udruživanje u zadruge te sredstva i do 270 tisuća kuna.

Zatvori

ZAVRŠENO: RePlast 3D

Projekt „RePlast 3D“ gradi kapacitete udruge za pokretanje društvenog poduzeća za sekundarno zbrinjavanje plastičnog otpada. Osposobljavanje za poslovno upravljanje, reciklažu plastike i proizvodnju filamenta (punjenja) za 3D printere proći će 15 članova i korisnika (nezaposlenih osoba s invaliditetom, žena i mladih). Projektom želimo doprinijeti razvoju društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Projekt financira Europska unija, iz Europskog socijalnog fonda, putem Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., u okviru instrumenta „Poticanje društvenog poduzetništva“, u ukupnom iznosu 797.112,99 kuna. Provedba je započela 1.6.2017. i traje do 31.5.2018. godine.

Pročitaj više  

Jačanjem ljudskih kapaciteta partnerskih OCD-a za poduzetništvo te ispitivanjem poslovnog okruženja i potrebnih tehničkih kapaciteta za reciklažu plastike i proizvodnju 3D filamenta, stvorit ćemo osnovne preduvjete za pokretanje poslovanja u području sekundarnog zbrinjavanja plastičnog otpada i razvoj novih kvalitetnih i inovativnih proizvoda s kojima planiramo konkurirati na tržištu. Ponovno želimo doprinjeti rješavanju dva najveća društvena izazova: velike i dugotrajne nezaposlenosti teže zapošljivih društvenih skupina te očuvanja okoliša.

Suradnja na kreiranju i provedbi edukacija te savjetovanju tijekom projekta uspostavljena je s timom stručnjaka s Ekonomskog fakulteta u Splitu, u području poslovne ekonomije i upravljanja otpadom; te timom stručnjaka s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, u području prerade i oporabe plastike. Radi razmjene iskustava, dobrih praksi i tehničke podrške za uspostavljanje testnog pogona i istraživanje mogućnosti reciklaže plastike, suradnja je uspostavljena s nizozemskom tvrtkom Reflow Filament, koja ima pogone za reciklažu plastike i proizvodnju 3D filamenta u Indiji, Tanzaniji i u Nizozemskoj.

Ideja je proizašla iz potrebe sekundarnog zbrinjavanja plastičnog otpada akumuliranog na priobalju Jadrana, koje prijeti velikim onečišćenjem mora; potrebe za reduciranjem stope nezaposlenosti niže obrazovanih skupina, posebice u manje razvijenim područjima; te potrebe za razvojem novih, tzv. zelenih zanimanja koja su u Hrvatskoj deficitarna.

Alarmantno otkriće istraživanja EU projekta DeFishGear u 7 zemalja Jadransko-jonske regije su komadi mikroplastike u želucima komercijalno važnih riba u Jadranu. Ranije istraživanje zagrebačkog PMF-a otkrilo je plastični otpad u svakoj trećoj glavatoj želvi u Jadranu. Koncentracija otpada na dnu Jadrana među najvišima je u Europi. 80% dolazi iz kopnenih izvora, od oko 4 milijuna ljudi koji žive uz Jadran. Broj se u turističkoj sezoni ušesterostruči. Po procjenama, Mediteranom pluta oko 1000 t plastike. U svijetu se godišnje proizvede oko 300 milijuna t, a očekuje se udvostručenje za 20 godina. Samo 5% se reciklira, 40% završiti na deponijama, a trećina u oceanima i morima.

Industrija plastike i u RH bilježi rast proizvodnje; od 2006. do 2014. s 96.790 t na 158.577 t, za čak 39%. Plastici trebaju stoljeća da se raspadne, a i kada se razgrađuju, polimeri ispuštaju toksine. Učinkovito korištenje resursa je prioritet hrvatske politike zaštite okoliša; usmjeravanje gospodarskih i društvenih aktivnosti prema zelenom gospodarstvu i „društvu koje reciklira“. No, još uvijek se prema dostupnim podacima oko 69% otpada zbrinjava na deponije, oporabljuje tek 30%, a reciklira 26%. Oporaba komunalnog otpada je tek na 15%. Prednosti recikliranja plastike su u tome što proizvodi trećinu sumpor dioksida, oko 90% manje otpada i oko 250% manje ugljičnog dioksida, a omogućava produžen „životni ciklus” proizvoda, što je ekološki i ekonomski isplativo.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, do 2020. bi RH trebala osigurati pripremu za recikliranje 50% komunalnog te 70% građevinskog otpada. Evidentno je potrebno gospodarenje otpadom uskladiti s prioritetima; povećavati udio ponovnog korištenja i recikliranja, što otvara velike mogućnosti za razvoj poduzetništva u sferi cirkularne ekonomije, tzv. zelenih zanimanja, i otvaranje novih radnih mjesta.

Po svim pokazateljima, društveno poduzetništvo jedan je od ključnih načina uključivanja teže zapošljivih skupina građana na tržište rada. Istraživanja također pokazuju da su zanimanja budućnosti vezana za zaštitu okoliša. Više od 20 milijuna poslova u EU povezano je s okolišem. Podaci Ministarstva zaštite okoliša govore da je cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom moguće udvostručiti broj radnih mjesta u kratkom roku, te da je osobito u sektoru oporabe i recikliranja potrebno razvijati specijalistička znanja u skladu s najmodernijim tehnologijama.

Držite nam fige!

Zatvori

ZAVRŠENO: Širenje kulture tolerancije i razumijevanja

Završena je provedba projekta „Baš smo cool tako jednaki, a tako različiti!“ koji provodimo drugu godinu za redom, u partnerstvu s Centrom UP2DATE iz Zagreba te u suradnji s osnovnim školama diljem Hrvatske. U 2017. je u projektu sudjelovalo 6 osnovnih škola iz Istre i zaleđa Dalmacije: OŠ Veruda iz Pule, OŠ Petra Studenca iz Kanfanara, OŠ Svetvinčenat, OŠ Milana Begovića iz Vrlike, OŠ Vladimira Nazora iz Škabrnje te OŠ Kistanje.

Pročitaj više  

Cilj projekta je širenje kulture tolerancije i razumijevanje „drugog i drugačijeg“ među osnovnoškolcima, a osnovna ideja je prevenirati i suzbijati diskriminaciju i vršnjačko nasilje među djecom i mladima kroz senzibiliziranje djece za potrebe, ali prvenstveno za sposobnosti i kapacitete njihovih vršnjaka s poteškoćama u razvoju.

Temeljna aktivnost projekta je provedba interaktivnih edukativnih radionica s učenicima od 1. do 8. razreda. Tijekom školske godine 2016./2017. u radionice će biti uključeno ukupno 1088 učenika i učenica suradničkih osnovnih škola.

Kao pomoćno nastavno sredstvo za ovu neformalnu edukaciju, Udruga Visoki jablani prevela je i publicirala pustolovni dječji roman „Štagalj na jezeru Gun“, američkih autora Johnniea Tuitela i Sharon Lamson, u kojem je glavni junak dječak s cerebralnom paralizom (CP), a koji predstavlja čitavu lepezu vršnjačkih odnosa.

Ovo je prva knjiga u Hrvatskoj koja je, zahvaljujući našim partnerima iz Centra UP2DATE, istovremeno objavljena u standardnom crnom tisku, na Brailleovom pismu i u digitalnom formatu prilagođenom slijepim i slabovidnim osobama te svima onima koji iz različitih razloga ne mogu čitati standardnu tiskanu knjigu.

Ovim dječjim krimićem, koji će djeca obraditi kao izbornu lektiru, a na temelju kojeg su oblikovane interaktivne radionice, ujedno je pokrenuta i nova dječja Biblioteka Visoki jablani za ljudska prava i jednake mogućnosti.

Pilot projekt proveden je tijekom školske godine 2015/2016. u 5 osnovnih škola u Rovinju, Duborvniku i na Lastovu, a njime je obuhvaćeno ukupno 450 učenika i učenica te 68 nastavnika i nastavnica.

Kroz projekt je također formirana Facebook Grupa potpore djeci, roditeljima i školama u borbi s vršnjačkim nasiljem, ":dislike: za nasilje". Pozivamo obitelji učenika, nastavnike, psihologe, pedagoge, defektologe, studente, pripadnike OCD-a i sve druge zainteresirane građane i građanke da se pridruže Grupi, a s ciljem pokretanja javne rasprave i razmjene iskustava vezano za vršnjačko nasilje, načine suzbijanja i prevencije.

Projekt se u školskoj godini 2016/2017. provodi zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade „Hrvatska za djecu“ i UNIQA osiguranja.

U školskoj godini 2015/2016. projekt su sufinancirali Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog duštva iz Pule te Grad Dubrovnik.

Zatvori