Udruga VISOKI JABLANI  

NOVI PROJEKT: COR Lovas

S ciljem demografske i gospodarske revitalizacije općine, kroz javno-privatno partnerstvo i meÄ‘usektorsku suradnju lokalnih OCD-a, pokrećemo Centar za održivi razvoj lokalne zajednice općine Lovas kao glavni instrument za gospodarski, društveni i kulturni razvoj općine.

Projekt provodimo u partnerstvu s Općinom Lovas, Kulturno-umjetničkim društvom „Ivan Goran Kovačić“, Športsko ribolovnom udrugom Lovas, Udrugom vinogradara i vinara „Srijem“ iz Lovasa te istarskim partnerima udrugom INFORMO – udruga za poticanje zapošljavanja, stručnog usavršavanja i obrazovanja i Udrugom ISTARSKO – Ekomuzej iz Vodnjana. 

Provedba je započela 5.11.2020. i trajat će do 4.5.2023. godine. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda putem Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., u okviru instrumenta „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Projekt sufinancira i Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge.

RePlast 3D među europskim inovacijama godine

S projektom RePlast 3D, Udruga VISOKI JABLANI ušla je u polifinale Europskog natjecanja za društvenu inovaciju 2019.

Jedan smo od 30 polufinalista odabranih među 543 prijave iz 28 zemalja članica EU i zemalja sudionica programa Obzor 2020 (Horizon 2020).

Ovogodišnje natjecanje usmjereno je na izazov plastičnog otpada.

Pročitaj više  

Natjecanje je inicijativa Europske komisije koja pomaže inovatorima pretvoriti ideje u stvarnost.

ÄŒestitamo svim polufinalistima i radujemo se srpanjskom susretu na Akademiji za društvene inovacije u Torinu, Italy.

Zatvori

Tko, što i zašto...

Udruga za rehabilitaciju i edukaciju VISOKI JABLANI je samostalna, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna organizacija usmjerena ka stvaranju socijalno osjetljivog, osviještenog i tolerantnog društva jednakih mogućnosti za sve ljude.

Pročitaj više  

Misija udruge je unapreÄ‘enje kvalitete života te stvaranje uvjeta za osnaživanje, rast i razvoj prvenstveno socijalno osjetljivih društvenih skupina, ali i šire zajednice, kroz zajedničko djelovanje s drugim organizacijama civilnog društva, javnim i gospodarskim sektorom.

Udruga broji 20 članova i članica: entuzijasta i filantropa, ujedno osoba s invaliditetom, roditelja djece s teškoćama u razvoju te stručnjaka različitih profila koji su odlučili udružiti snage kako bi dali svoj doprinos društvenom razvoju, zaštiti ljudskih prava i kreiranju tolerantnog i demokratskog društva jednakih mogućnosti za sve graÄ‘ane i graÄ‘anke Republike Hrvatske.

Ciljevi Udruge su:

  • Osnaživanje i socijalno uključivanje osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina kao što su: osobe koje su doživjele bilo koji oblik fizičke i/ili psihološke traume, osobe s invaliditetom, osobe stradale od mina, osobe oboljele od teških i rijetkih bolesti, žrtve obiteljskog, seksualnog, uličnog i drugih vrsta nasilja, ovisnici/ce, posebno djeca i mladi te osobe starije životne dobi, kao i obitelji i zajednice koje ih okružuju.
  • Promicanje ravnopravnosti svih osoba, a posebice rodne ravnopravnosti, kroz javno zagovaranje, osnaživanje, edukaciju i zaštitu temeljnih ljudskih prava, te posebice ženskih ljudskih prava.
  • Promicanje temeljnih društvenih vrijednosti: slobode, jednakosti, ravnopravnosti, tolerancije i suživota, mirotvorstva, socijalne pravde, poštivanja temeljnih ljudskih prava, očuvanja prirode i okoliša te vladavine prava.
  • Promicanje i poticanje razvoja civilnog društva, njegove suradnje s javnim i privatnim sektorom, sudjelovanje u procesima donošenja odluka i kreiranju javnih politika, poticanje javnih rasprava i provedba projekata jačanja civilnog društva.
  • Razvoj domaće i meÄ‘unarodne suradnje s ciljem razmjene iskustava, realizacije zajedničkih projekata, upoznavanja domaće i meÄ‘unarodne javnosti s problematikom kojom se Udruga bavi.

Zatvori

Završna promocija projekta RePlast 3D

U testnom pogonu za reciklažu plastičnog otpada u Kninu je 25. srpnja 2018. održana javna prezentacija rezultata inovativnog projekta „RePlast 3D“. 

Pročitaj više  

Rezultate projekta te njegov značaj za lokalnu zajednicu i šire predstavili su: Katarina Ivanković Knežević, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Grada Knina, prof. dr. sc. Neven Šerić, ekonomski stručnjak i suradnik na projektu sa Sveučilišta u Splitu, dr.sc. Viktor Simončić, nezavisni stručnjak za održivi razvoj, voditeljica projekta Mihaela Jović Karešin, predsjednica Udruge VISOKI JABLANI. Promocija rezultata projekta prošla je u pozitivnom ozračju, a svi govornici su se složili u jednom, a to je da ovakvi projekti, utemeljeni na društvenom poduzetništvu, mogu i trebaju biti pokretači razvoja lokalne zajednice, ali i šire.

Zatvori

Okrugli stol okupio sve dionike društvenog poduzetništva

U organizaciji Udruge VISOKI JABLANI i Centra UP2DATE, 7. veljače 2018. je u Hrvatskoj udruzi poslodavaca održan okrugli stol „Razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj“. Okrugli stol je organiziran u okviru projekta RePlast 3D koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a okupio je više od stotinu predstavnika društvenih poduzetnika iz cijele Hrvatske.

Kao izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, sudjelovala je državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Katarina Ivanković Knežević.

Pročitaj više  

Na okruglom stolu su izlagali Katarina Ivanković Knežević, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Mihaela Jović Karašin, predsjednica Udruge VISOKI JABLANI i voditeljica projekta RePlast 3D, prof. dr.sc. Neven Šerić, profesor s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Knina, Milka Kosanović, direktorica odnosa s članstvom u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Teodor Petričević, direktor Konzorcija društvenih poduzeća ACT Grupa te Ivan Božić, upravitelj u Socijalnoj zadruzi Humana Nova.

Voditeljica projekta RePlast 3D  Mihaela Jović Karešin u uvodnom izlaganju je iznijela osnovne informacije o projektu kojem je cilj izgradnja kapaciteta partnerskih udruga za pokretanje društvenog poduzeća za sekundarno zbrinjavanje plastičnog otpada reciklažom plastike i proizvodnjom filamenta (punjenja) za 3D printere. Projekt se provodi u suradnji s Gradom Kninom, a u osposobljavanje je uključeno 23 korisnika, nezaposlenih osoba s invaliditetom, žena i mladih. Uz aktivnosti vezane uz projekt, Jović Karašin je naglasila da Udruga VISOKI JABLANI radi i na edukaciji budućih društvenih poduzetnika izdavačkom djelatnosti, poticanjem inovativnog učenja i izravnom izobrazbom ciljanih skupina. Pri tome je najavila izdavanje znanstvene knjige prof. dr.sc. Neven Šerića „Marketing društvenog poduzetništva“, prve znanstvene knjige u Hrvatskoj na navedenu temu, što smatra značajnim korakom za daljnji razvoj društvenog poduzetništva.

Prof. dr. Neven Šarić iznio je svoja iskustva kao znanstvenika i praktičara u razvoju poduzetništva te istakao važnost društvenog poduzetništva kao katalizatora povlačenja sredstava iz EU i mogućnost rasterećenja javnih davanja uključivanjem ranjivih skupina na tržište rada.

Teodor Petričević, direktor Konzorcija društvenih poduzeća ACT Grupa, uz izlaganje o dugogodišnjem iskustvu s društvenim poduzetništvom, ukazao je i na izazove koji stoje pred daljnjim razvojem ovog poduzetništva. “U RH još uvijek nemamo javnu podršku, kako riješiti pitanja promocije, plasmana proizvoda, itd. Nema stalne financijske podrške, nedostaju modeli financiranja, nemamo razvijeno tržište društvenih investitora, nemamo obrazovne programe, nema istraživanja – sve to fali u području društvenog poduzetništva.” – naglasio je Petričević.

Ivan Božić, upravitelj u Socijalnoj zadruzi Humana nova i dr.sc. Marko Jelić, gradonačelnik Knina, podijelili su svoja iskustva poslovanja društvenog poduzeća u uvjetima poslovanja u Republici Hrvatskoj te mogućnostima potpore ovoj vrsti poduzetništva od strane jedinica lokalne samouprave.

“U područje društvenog poduzetništva dospjeli smo “iz sile i nevolje” jer nema drugih opcija za zapošljavanje. Nedostaje nam i statistika koliko društvena poduzeća doprinose gospodarstvu zemlje.” – rekla je Milka Kosanović, direktorica za odnose s članstvom u HUP-u.

Katarina Ivanković Knežević, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava istakla je kako je društveno poduzetništvo još uvijek počiva na entuzijazmu pojedinaca i pri tome dodala da isti entuzijazam i sustavnu podršku već niz godina pruža i Ministarstvo rada koje je odgovorno za njegov razvoj na institucionalnoj razini.

U svom je izlaganju spomenula kako su društveni poduzetnici tek pojedinci za koje su se u posljednje vrijeme počela osiguravati financijska sredstva iz europskih fondova. Istaknula je projekte i natječaje koji se planiraju u ovoj godini, kao „Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza I.“ koji će biti objavljen do kraja ožujka 2018. Poziv je planiran u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“, a vrijedit će 40 milijuna kuna.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u suradnji s Ministarstvom hrvatskim branitelja priprema poziv i za braniteljsku populaciju društvenih poduzetnika, koji se očekuje do rujna.

Ivanković Knežević govorila je i mjerama aktivne politike zapošljavanja, unutar kojih bi mjera za samozapošljavanje mogla biti zanimljiva svim budućim društvenim poduzetnicima, jer ona omogućava udruživanje u zadruge te sredstva i do 270 tisuća kuna.

Zatvori

Å irenje kulture tolerancije i razumijevanja

Od školske godine 2025/2016. u kontinuitetu provodimo projekt „Baš smo cool tako jednaki, a tako različiti!“, u partnerstvu s Centrom UP2DATE iz Zagreba, Udrugom "Poseban prijatelj" iz Dubrovnika, Udrugom ALTERNATIVA iz Pule te osnovnim školama iz cijele Hrvatske. Projektom je do sada obuhvaćeno preko 3500 učenika i učenica te preko 200 prosvjetnih djelatnika i djelatnica u 16 osnovnih škola.

Pročitaj više  

Cilj projekta je širenje kulture tolerancije i razumijevanje „drugog i drugačijeg“ meÄ‘u osnovnoškolcima, a osnovna ideja je prevenirati i suzbijati diskriminaciju i vršnjačko nasilje meÄ‘u djecom i mladima kroz senzibiliziranje djece za potrebe, ali prvenstveno za sposobnosti i kapacitete njihovih vršnjaka s poteškoćama u razvoju.

Temeljna aktivnost projekta je provedba interaktivnih edukativnih radionica s učenicima od 1. do 8. razreda. Kao pomoćno nastavno sredstvo za ovu neformalnu edukaciju, Udruga Visoki jablani prevela je i publicirala pustolovni dječji roman „Štagalj na jezeru Gun“, američkih autora Johnniea Tuitela i Sharon Lamson, u kojem je glavni junak dječak s cerebralnom paralizom (CP), a koji predstavlja čitavu lepezu vršnjačkih odnosa.

Ovo je prva knjiga u Hrvatskoj koja je, zahvaljujući našim partnerima iz Centra UP2DATE, istovremeno objavljena u standardnom crnom tisku, na Brailleovom pismu i u digitalnom formatu prilagoÄ‘enom slijepim i slabovidnim osobama te svima onima koji iz različitih razloga ne mogu čitati standardnu tiskanu knjigu.

Ovim dječjim krimićem, koji će djeca obraditi kao izbornu lektiru, a na temelju kojeg su oblikovane interaktivne radionice, ujedno je pokrenuta i nova Biblioteka Visoki jablani za ljudska prava i jednake mogućnosti te društveni razvoj.

Kroz projekt je takoÄ‘er formirana Facebook Grupa potpore djeci, roditeljima i školama u borbi s vršnjačkim nasiljem, ":dislike: za nasilje". Pozivamo obitelji učenika, nastavnike, psihologe, pedagoge, defektologe, studente, pripadnike OCD-a i sve druge zainteresirane graÄ‘ane i graÄ‘anke da se pridruže Grupi, a s ciljem pokretanja javne rasprave i razmjene iskustava vezano za vršnjačko nasilje, načine suzbijanja i prevencije.

Projekt provodimo u kontinuitetu od školske godine 2015/2016. zahvaljujući financijskoj potpori brojnih donatora.

Zatvori